ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

English 

 

 

 

 

Το δικηγορικό γραφείο αποτελεί τη συνέχεια μακράς οικογενειακής νομικής παράδοσης από το έτος 1959, με ιδρυτή τον μαχόμενο δικηγόρο Κωνσταντίνο Πετρόπουλο. Παρέχει σε Έλληνες και Γερμανούς πελάτες αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους δικαίου, με μία προσωπική,εξατομικευμένη προσέγγιση

Δικηγορικό Γραφείο

Ζ. Πηγής αρ. 38-40, Τ.Κ. 10681 Αθήνα

 210 3839660

6948065929

petropou@otenet.gr