ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

English

Βιογραφικό

Μετά από νομικές σπουδές  στην Γερμανία στο πανεπιστήμιο ALBERT LUDWIGS  UNIVERSITÄT FREIBURG (1992-1997) παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Γερμανικού Δικαίου τόσο για Έλληνες όσο και για Γερμανούς πελάτες. Μέσω του Γερμανικού Δικηγορικού  Σωματείου (DAV), το Γραφείο συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο δικηγορικών γραφείων στην Γερμανία και γερμανόφωνων δικηγορικών γραφείων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από το έτος 2017 είναι πρόεδρος του Γερμανικού Δικηγορικού Σωματείου στην Ελλάδα (DΑV- Deutscher AnwaltVerein Griechenland).  

Δικηγορικό Γραφείο

Ζ. Πηγής αρ. 38-40, Τ.Κ. 10681 Αθήνα

Τηλ. 210 3839660, Fax 210 3828134

6948065929

petropou@otenet.gr